Kuchnia Realizacja projektu

Kuchnia – projekt

 • Projekt - rys.1

  Projekt - rys.1

  Klient przesłał zwymiarowane dwa rzuty kuchni w celu przygotowania projektu. Wizualizacje zostały dostarczone klientowi przez specjalistów wykonujących zabudowę kuchni.
 • Projekt - rys.2

  Projekt - rys.2

  Na podstawie przesłanych rysunków mozna sporządzić dokładną siatkę formatek MDF i obliczyć odpowiednią rozdzielczość grafik do realizacji projektu

Kuchnia – Motywy graficzne

 • Motyw chlebowy

  Motyw chlebowy

  Piękny motyw kuchni chlebowej. Niestety zdjęcie było zbyt niskiej rozdzielczości i nie można było utworzyć kompozycji w wysokiej jakosci
 • Motyw zbożowy

  Motyw zbożowy

  Ziarna zbóż i chleb w tle. Podobnie, jak w poprzednim przypadku, projektu nie przyjęto do realizacji z powodu zbyt niskiej rozdzielczości.
 • Motyw zbożowy

  Motyw zbożowy

  Ten sam motyw w odbiciu zwierciadlanym.
 • Przyprawy

  Przyprawy

  Ciekawy motyw z przyprawami kuchennymi.

Kuchnia – propozycja 1

Kuchnia – propozycja 2

 • Kolekcja fotolia

  Drugą propozycję wykonano również wykorzystując bank zdjęć fotolia. Do realizacji wykorzystano kolekcję chlebową [kliknij na slajdy]. Wybrano 2 zdjęcia – główny motyw , który uzupełniono dwoma dodatkowymi detalami.
 • Wizualizacja drugiej propozycji

  Po złożeniu kompozycji przesłano propozycję do klienta do akceptacji. Klent zaakceptował projekt. Następnie zakupiono zdjęcia wysokiej rozdzielczości w celu realizacji projektu. W toku realizacji klient otrzymuje dokładny projekt w dużej rozdzielczości i nanosi poprawki kolorystyczne [ekspozycja jasność, kontrast etc.]

Kuchnia - rozkrój do drukarni

kuchnia, Lakierowane fronty meblowe przygotowane do nadruku cyfrowego

Przygotowanie do druku

Przygotowanie do druku

Po zakończeniu prac projektowych formatki przygotowane przez stolarnię i lakiernię są przekazane do nadruku cyfrowego UV. Na zdjęciu przedstawiono roboczy projekt z naniesioną numeracją formatek. Po wykonaniu nadruku formatki są przekazane do lakierni która nanosi warstwę separacyjną , grubowarstwowe lakiery nawierzchniowe i w końcu poleruje formatki. Cały proces trwa minimum miesiąc, natomiast prace projektowe z uzgodnieniami około dwa tygodnie.